כיצד מתכננים גיוס כספים לעמותות?

גיוס כספים לעמותות מצריך תכנון קפדני ומפורט מכיוון שהוא כרוך באיתור תורמים פוטנציאליים ומיקוד התורם ע”י הצגת בקשת מענק משכנעת. כמו כן, על העמותה לדעת כי עליה לעדכן את התורמים לגבי אבני הדרך שהושגו והתוכניות הע

Leave Your Comment